Jsme součástí projektu

  • Ottobock partner logo
  • ING logo
  • OSSUR logo

Kontaktujte nás

  • uh.hradiste@maprotetika.cz

  • +420 603 259 302

Rehabilitační a protetická péče po amputaci

Na následujících stránkách Vás seznámíme s tím, jak by měla vypadat rehabilitační péče po amputaci. Jak ji může sám postižený velmi usnadnit, anebo naopak zkomplikovat a znemožnit tím vybavení protézou.

Budeme se snažit velmi podrobně krok za krokem popsat cestu od mnohdy šokující a tragické chvíle těsně po amputaci, až po období samostatné chůze na protéze umožňující běžné denní aktivity, popřípadě provozování sportů či různých koníčků. Možná se Vám zdají tyto věty přehnané, ale zkušenosti našich pacientů nás opravňují k jejich napsání.

Předkládáme Vám návod, jak se připravit na protézování a život s protézou. Jsme si vědomi nelehkého období, které nyní před Vámi stojí. Přejeme si, aby Vám tyto stránky byly dobrým a spolehlivým rádcem.

Těsně po amputaci

Rehabilitační péče před operačním výkonem

Rehabilitační péče po operaci

Bandážování pahýlu

Otužování pahýlu

Zátěž pahýlu ve stoji

Polohování pahýlu

Tonizace svalů

Velké rozhodnutí - protéza nebo vozík?

Příklad denního cvičení

Který pacient je vhodný pro protézování?

Něco o protézách

Nácvik nasazování protézy

Nácvik stoje

Nácvik chůze

Chůze po schodech

Úkony běžného života

Důležité

Hygienické zásady péče o pahýl končetiny

Péče o protézu

Možné vedlejší účinky používání protézy